Gratis inschrijven Doe de quick scan Club Afspraak Afspraak

ISO 26000 stappenplan

Binnen ISO 26000 wordt in hoofdstuk 7 aandacht besteed aan het proces van MVO-implementatie – de integratie of verankering van MVO. Wanneer het duidelijk is wat MVO inhoudt, welke MVO-principes en MVO-onderwerpen voor de organisatie leidend zijn, is het zaak om MVO onderdeel van de gehele organisatie te maken en praktisch invulling te geven. Het is niet nodig de organisatie hiervoor geheel opnieuw in te richten: bestaande structuren, systemen, procedures, werkwijzen en initiatieven vormen vaak al goede aanknopingspunten. ISO 26000 vormt als het ware een leidraad om MVO te integreren in bestaande processen en structuren van de organisatie. MVO kan zodoende verankerd worden in de bedrijfsvoering en de kernactiviteiten van de organisatie.

Om dit te realiseren, zijn er een aantal processtappen opgenomen in ISO 26000. De implementatie van MVO kan daarbij beschouwd worden als een cyclisch proces. Het is aan te raden te starten bij de eerstgenoemde stappen, maar na verloop van tijd zullen de verschillende fasen van MVO-implementatie elkaar gaan overlappen en door elkaar gaan lopen. Een organisatie is niet ‘klaar’ met MVO als alle stappen zijn doorlopen – zij kan zich altijd inspannen om haar MVO-prestaties te verbeteren. Dat is dan ook precies de bedoeling van ISO 26000.

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Bepalen van de relatie tussen MVO en de kernmerken van de organisatie
  2. Begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie
  3. Integreren van MVO in de gehele organisatie
  4. Communiceren over MVO
  5. Vergroten van de geloofwaardigheid
  6. Monitoren en verbeteren van MVO-activiteiten

Stap 1: Bepalen van de relatie tussen MVO en kenmerken van de organisatie

Stap 2: Begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie

MVO is een breed onderwerp. Niet alle MVO-thema’s zijn in dezelfde mate van belang voor alle organisaties: dat hangt af van de kernmerken van de organisatie. Een kleine, lokaal opererende organisatie in een Westers land heeft in het algemeen minder met de schending van mensenrechten te maken dan een grote multinational die productielocaties in ontwikkelingslanden heeft.

Stap 3: Integreren van MVO in de gehele organisatie

Stap 4: Communiceren over MVO

Zowel interne als externe communicatie, in verschillende vormen en met verschillende doeleinden, is van belang voor de verankering van MVO. Verantwoordelijkheid nemen gaat samen met verantwoording afleggen. Transparantie is daarom één van de centrale MVO-principes in de richtlijn.

Stap 5: Vergroten van de geloofwaardigheid

Voor een geloofwaardig MVO-initiatief moeten organisaties kunnen aantonen dat zij ook daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Transparant opereren, de dialoog met stakeholders aangaan, certificering, externe verificatie van duurzaamheidsverslagen en procedures voor klachtenafhandeling vergroten de geloofwaardigheid van de organisatie.

Stap 6: Monitoren en verbeteren van MVO-activiteiten

Implementeren van MVO is een continu proces. Bovendien veranderen maatschappelijke verantwoordelijkheden in de tijd.


Meer informatie?

Hulp nodig bij het inhoudelijk invulling geven aan MVO of bij het proces van MVO-implementatie? Vraag een adviesgesprek aan bij CSR Academy voor het opstellen van uw MVO-beleid via telefoonnummer 010-297.40.20 of via email: info@csr-academy.com.