Quick scan

Deze gratis online ISO 26000 quick scan is bedoeld om u een idee te geven van de inhoud van ISO 26000, de mondiale MVO-richtlijn, èn om u een eerste indicatie te geven in hoeverre uw organisatie reeds aan ISO 26000 voldoet. Om tot deze indicatie te komen bepaalt deze scan uw score op basis van 14 stellingen. Deze score wordt uitgedrukt in een percentage (indien u 100 procent scoort, voldoet u volgens deze quick scan 'volledig' aan ISO 26000) en een oordeel (variërend van 'zeer slecht' tot 'uitstekend'). Naast deze totaalscore wordt uw score vergeleken met de scores van andere organisaties (totale groep) en organisaties die qua omvang en aard van de bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar zijn met uw organisatie.

De scan bestaat uit 14 uitgekiende stellingen die u snel en eenvoudig kunt doorlopen. De beantwoording wijst zich vanzelf. Hiermee krijgt u binnen 10 minuten een score en een oordeel op ISO 26000.

Meer informatie?

De ISO 26000 quick scan is ontwikkeld door CSR Academy, een gespecialiseerd MVO-adviesbureau dat jarenlange ervaring heeft met het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke MVO-profielen en de implementatie daarvan. Indien u vragen heeft over deze scan, neem dan contact op met Wendy Stubbe (CSR Academy) via wendy.stubbe@csr-academy.com of via 010-297.40.20.