ISO 26000 Uitgebreide scan

Een uitgebreide scan op basis van ISO 26000
Op basis van ISO 26000 heeft CSR Academy een uitgebreide scan ontwikkeld waarmee in een beperkt tijdsbestek in kaart
kan worden gebracht in hoeverre uw organisatie momenteel reeds volgens ISO 26000 werkt. Deze ISO 26000-scan bestaat uit meerdere onderdelen en is ontwikkeld op basis van de volledige inhoud van de vier ‘kernbepalingen’ van ISO 26000:
1. MVO-principes
2. Stakeholderbetrokkenheid
3. MVO-kernonderwerpen
4. MVO-implementatie
Dit betekent dat in deze scan aandacht is voor zowel de ‘gerelateerde acties en verwachtingen’ die ISO 26000 ten aanzien van organisaties stelt als voor algemene uitgangspunten voor het bepalen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van een organisatie. De inhoud van MVO en het proces van MVO, inclusief MVO-implementatie, komt in de uitgebreide ISO 26000-scan aan de orde.

Individueel traject
De uitvoering van de uitgebreide ISO 26000-scan kan aangepast worden aan de wensen van uw organisatie. Zo kan er meer aandacht zijn voor draagvlakontwikkeling onder of betrokkenheid van medewerkers, maar ook is het mogelijk om uw meest relevante stakeholders te betrekken om op die manier aanvullende, vernieuwende inzichten te verwerven. In samenspraak met een MVO-adviseur van CSR Academy zal bepaald worden welke aanpak het best bij uw organisatie past.

Het individuele traject biedt u:
1. Inzicht in hoeverre uw organisatie werkt conform ISO 26000
2. Inzicht in de verbeterpunten om eventuele ‘gaps’ te dichten
3. Adviesgesprek op basis van de uitkomst van de scan
4. Adviesrapport hoe toe te werken naar een invulling van MVO in lijn met ISO 26000
5. Individuele begeleiding


Kosten
De kosten voor het individuele traject zijn afhankelijk van de wijze van uitvoering. De startprijs voor de uitvoering van de scan waarbij geen stakeholders zijn betrokken is € 7.500,- (excl. BTW).  

Heeft u interesse in de uitgebreide scan of wilt u meer informatie? Neem contact op met Wendy Stubbe via wendy.stubbe@csr-academy.com of via 010- 297.40.20.